Rhannwch neges o gefnogaeth i ddathlu Wythnos Gofal Gan Berthnasau

Hoffech chi anfon neges at unrhyw un yr Wythnos Gofal Gan Berthnasau hon? Ffrind sy’n galw pan rydych chi’n cael diwrnod gwael, grŵp cymorth sydd bob amser yn eich codi chi, gweithiwr cymorth sy’n mynd yr ail filltir? Neu a ydych chi am adael i’ch gofalwr sy’n berthynas, boed yn blentyn, gofalwr neu bartner, wybod faint mae’n ei olygu i chi?

Pwy bynnag rydych chi’n credu sy’n haeddu cydnabyddiaeth yr Wythnos Gofal Gan Berthnasau hon – rydyn ni am glywed amdanyn nhw.

Cyflwyno'ch neges

Sut y gallwch chi gymryd rhan yn Wythnos Gofal Gan Berthnasau

Diolch i rywun am wneud gwahaniaeth
Rhannu llun o'ch dathliad
Dangos eich cariad at deulu a ffrindiau
Adrodd stori ysbrydoledig

Sut i gyflwyno'ch neges

Mae'n hawdd. Gallwch ysgrifennu nodyn, rhannu rhai lluniau - neu fod yn greadigol a gwneud fideo, yna eu cyflwyno drwy'r wefan hon, a byddwn yn eu rhannu gyda'r byd!

Nodyn

Ysgrifennwch neges fer, nodyn neu gerdd - chi sydd i benderfynu.

Llun

Rhannwch un neu ychydig o luniau o'ch cyfrifiadur neu'ch ffôn.

Fideo

Recordiwch fideo byr a'i gyflwyno i'r wefan. Gallwch ddefnyddio eich ffôn neu we-gamera.