Gofalwyr sy’n berthnasau

Dywedwch wrthym am y plant rydych chi mor falch ohonynt, neu a oes ffrind, grŵp cymorth neu bartner sydd wedi bod yno i chi yn ystod yr amseroedd anodd, yr hoffech chi ddiolch yn gyhoeddus iddynt?

Grwpiau cefnogi ac elusennau

Rhannwch luniau o'ch digwyddiadau a gweithgareddau dathlu Wythnos Gofal Gan Berthnasau. Rydyn ni eisiau rhannu'r hyn mae pawb yn ei wneud.

A gawsoch eich magu gan ofalwr sy’n berthynas?

Dywedwch wrthym am yr hyn y mae eich nain, taid, brawd neu fodryb yn ei olygu i chi.

Ydych chi'n gweithio gyda theuluoedd sy'n berthnasau?

Timau Plant a Theuluoedd neu eraill sy'n cefnogi teuluoedd sydd â gofalwr sy’n berthynas, beth am anfon neges o gefnogaeth a diolch i'r gofalwyr sy'n berthnasau yn eich ardal chi am fagu plant pan na all eu rhieni wneud hynny. Neu rhannwch luniau o'ch gweithgareddau dathlu.

Lawrlwythwch becyn cymorth cyfryngau cymdeithasol

Yn ogystal â chyflwyno'ch neges o gefnogaeth i deuluoedd sydd â gofalwr sy’n berthynas, a fydd yn cael ei rhannu â'r byd, postiwch ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol eich hun am #WythnosGofalGanBerthnasau yn ystod 4-10 Hydref. Rydym wedi cynhyrchu rhai postiadau, baneri a thrydariadau sampl y gallwch eu defnyddio i ddangos eich cefnogaeth.