Beth hoffech chi ei gyflwyno?

Nodyn

Ysgrifennwch ychydig eiriau o ddiolch, neges o gefnogaeth, rhywfaint o gyngor yr hoffech ei drosglwyddo i deuluoedd sydd â gofalwr sy’n berthynas eraill neu ddweud wrthym am eich plant sydd dan ofal gofalwr sy’n berthynas. Beth bynnag rydych am ei ddweud, ysgrifennwch a chyflwynwch ef.

Llun

Tynnwch hunlun gyda’ch ffrindiau, plant neu ofalwr. Anfonwch luniau atom o’ch dathliadau neu weithgareddau Wythnos Gofal Gan Berthnasau.

Fideo

Cewch ychydig o hwyl a bod yn greadigol gyda’ch teulu a’ch ffrindiau. Rhowch neges o ddiolch neu gariad i’r bobl sy’n golygu llawer i chi. Dywedwch gerdd, canwch gân, gwnewch ddawns, neu dywedwch ychydig eiriau.